Skal du bygge bad i kjelleretasje

Går du med planer om å bygge et nytt bad i kjelleren? Vi forteller deg alt du bør vite om å starte et slikt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet ditt, kan du klikke deg videre rett nedenfor, for en gratis og uforpliktende befaring.

Det kan være behagelig med et ekstra baderom i huset, og gir kanskje mindre stress om morgenen, særlig hvis det er flere familiemedlemmer som skal bruke badet samtidig. Har du en større kjeller så kan det være lurt å utnytte plassen og se på mulighetene for å bygge et bad i kjelleren. Kanskje som en del av utleie leilighet, eller tilknyttet til en oppholdsrom for ungdommen i huset eller rett og slett ekstra bad i huset. En slik investering vil også kunne øke verdien i din bolig. Prosjektet kan vise seg å være en god investering, men det er noen ting som en må tenke på og sette seg inn i hva det faktisk innebærer å starte på et slik prosjekt. Vi har laget en oversikt for hva det innebærer å bygge et bad i kjeller, hva det koster og hvordan du skal gå frem.

Planlegging:

Det er litt annerledes å bygge ut et bad i kjeller ifht andre steder i huset. Ventilasjon og fukt har andre forutsetninger når vi befinner oss i en kjeller.

Først er det lurt å velge hva en skal ha på badet, ønsker du et komplett bad med både dusj og toalett, eller holder det med toalett og en håndvask? Hva med vaskerom med dusj og wc i kjeller? Er badet tilknyttet et gjesterom, eller er det mest ment som en kjapp vask etter at du har jobbet ute i hagen eller det nye arbeidsrommet du kanskje også har bygget i kjelleren? Planlegger du et fullt utstyrt bad trenger du selvsagt mer plass enn om du bare skal ha et ekstra toalett. Til et bad med dusj bør du i det minste regne med 3,5 kvadratmeter, mens med en liten do klarer du deg med 1,5 kvadratmeter.

Hva man velger vil få betydning for hvor komplisert prosjektet blir. Enkle løsninger kan også føre til store investeringer. Ofte er det ikke avløp og rør i kjeller og vannforsyning og soil rør må taes i betraktning i tillegg til fukt og ventilasjon. Det kan koste litt å tilrettelegge slike ting. Det kan derfor lønne seg å bygge et bad på god størrelse når man først er i gang med et slikt prosjekt.

Alle byggeprosjekter i en kjeller vil ha høyere kvadratmeterpris enn prosjekter som utføres andre steder i huset. Hovedårsaken er at gulvet er av betong. Dette gjør det nødvendig med boring og støping. Begge deler gjør prosjektet mer komplekst, og dermed dyrere. Takhøyde er også viktig og nødvendig å tenke på. Er ikke kjelleren allerede tilpasset som oppholdsrom vil ikke takhøyden nødvendigvis være på 2 meter som er det gjeldende kravet. Å skulle heve takhøyden er også en kompliserende faktor.

Vår interiørarkitekt tegner og lager planløsningsforslag for deg i planleggingsfasen.

Undersøk om det foreligger søknadsplikt

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å bygge bad i kjeller. Dette gjelder midlertidig kun når du skal bygge et bad som allerede anses som oppholdsrom. Hvis ikke, vil dette innebære en bruksendring, noe som alltid vil være søknadspliktig.

Dersom kjelleren ikke er regulert som oppholdsrom, må man altså søke kommunen før man går i gang å bygge. Dette gjelder for eksempel hvis kjelleren hittil har fungert som bod eller lagringsplass. Du må også søke om du bryter brannskillet. Dette skjer normalt ikke om man skal skifte eller montere sluk i betongdekke. Det regnes derimot som brutt dersom brannmotstanden i konstruksjonen blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Dette gjelder hovedsakelig i flermannsbolig. Men skal du altså gjøre om en del av boligen din fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel fra bod til bad, må du altså søke til kommunen, dette kan du gjøre selv såfremt arealet som skal endres er innenfor samme branncelle. Du kan også søke gjennom et ansvarlig foretak. Søker du selv er du selv ansvarlig for at alle regler er fulgt etter forskriftene, og det er ditt eget ansvar å dokumentere dette. Selv om kommunen ikke sjekker at du følger reglene når de går gjennom søknaden kan de komme på tilsyn i ettertid. Da er det du selv som må sørge for å dokumentere at du har fulgt alle regler.

Hvis du for eksempel bare har en krypkjeller, og du er nødt til å utvide med et underbygg for å få tilstrekkelig med plass, er dette arbeidet også søknadspliktig. Det samme gjelder hvis du må bygge ut bygningens grunnflate. På generell basis er det alltid greit å spørre kommunen om arbeidet du planlegger å gjøre er søknadspliktig før du setter i gang, så du er sikker på at du har tilstrekkelig tillatelse.

Hvis man er usikker på hvilke lover og regler som påvirker prosjektet, er det lurt å rådføre seg med en fagperson. For å sikre både en konkurransedyktig pris og en mest mulig vellykket gjennomføring, er det viktig å velge riktig baderomsentreprenør. Det vil si bedrifter som har gjennomført lignende prosjekter tidligere. Se etter bedriften Våtromsgodkjenning fra Fagrådet for Våtrom og DSB godkjenning for elektrikere.

Hva du må betale for søknaden er avhengig av kommunen du bor i, men selve gebyret ligger normalt på et par tusen kroner. Om du går gjennom en ansvarlig søker vil de også ta en sum for arbeidet, gjerne rundt 10.000 – 20.000 kr. I tillegg er det gjerne et uavhengig firma som går over arbeidet i ettertid og kontrollerer at alt er forskriftsmessig utført. Avhengig av arbeidet kommer prisen på omtrent 10.000 kr. Totalt vil prisen for søknaden ligge på ca 20.000 – 40.000 kr.

Kommunen har normalt 12 uker på seg å behandle byggesaker, men om denne tiden kuttes ned til 3 uker dersom dette er oppfylt:

  • Tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen og gjeldende planer
  • Ingen merknader fra naboer eller gjenboere
  • Det er ikke nødvendig med tillatelse fra annen myndighet.

Etabler mulighet for hybel

I forbindelse med bygging av bad i kjelleren, er det mange som velger å etablere mulighet for utleie. Dette kan være en god investering, særlig ettersom utleie i egen bolig er skattefri under de fleste omstendigheter. Merk at utleie av del av egen bolig (hybel) ikke stiller samme krav som etablering av en separat boenhet, og de aller fleste som leier ut gjør dette som utleie av en hybel.

Hvis du vurderer å selge boligen din, er det ingen tvil om at et ekstra bad i kjelleren vil øke verdien betraktelig. Men bad er også det rommet som skaper flest problemer ved eierskifte, og det er veldig viktig at alt arbeid er gjort skikkelig. Det er ikke noe hyggelig å finne fukt, råte og lekkasjer i et nykjøpt hjem, så sørg for å følge forskrifter for å unngå en potensiell langvarig krangel med kjøper. Når det er sagt, er det ikke noe hyggelig å finne det om du har tenkt til å bli boende heller.

Pass på at kjelleren blir godkjent som boligareal. Regler fra 2016 sier at det er tillatt med en takhøyde på 2 meter i eksisterende bygg, mens nybygg må ha 2,2 meter. Men dette er altså minstekrav, og for å beholde bokvaliteten kan det anbefales å prøve å holde seg på minimum 2,4 meter så lenge det er mulig.

Ventilasjon

Når du ser for deg det nye badet ditt, er det fort gjort at du bare fokuserer på design og brukskapasitet, og glemmer litt alt som skjer i bakgrunnen. Ventilasjon er viktig både for å få en behagelig temperatur, og for å unngå eventuelle fuktskader. Dette gjelder spesielt i kjeller, hvor det ofte er kaldere, og den varme luften fra badet raskt kondenserer mot de kalde veggene, også i omliggende rom. Dette fører til mugg og sopp, og kan fort bli en dyr affære.

Her i Norge er temperaturen ofte høy på sensommeren, samtidig som fuktnivået også er høyere enn det er tidligere på året. I en kjeller er det ofte mye betong, som ligger skjermet av huset og bakken og holder en lav temperatur. Når den varme luften trenger inn i den kalde kjelleren, synker lufttemperaturen, og fuktigheten øker. Spesielt der det er stillestående luft er det fare for fukt, ettersom mangel på luftsirkulasjon gjør at den kalde luften holder seg på samme sted. Dette, i kombinasjon med mye vanndamp og kondens, gjør det ekstra viktig at det er tilstrekkelig ventilasjon på kjellerbadet.

I tillegg til at fukt og råte kan skade boligen din, kan det også være helseskadelig. Astma og bronkitt er vanlige sykdommer som kan komme av dårlig inneklima. Det kan også føre til konsentrasjonsproblemer, trøtthet og hodepine. Det er med andre ord flere gode grunner til å være ekstra påpasselig med ventilasjon og fuktproblemer.

Det behøver heldigvis ikke å være noen stor jobb å sørge for god nok ventilasjon. Du kommer langt med en luftspalte i døren som sørger for å trekke frisk luft inn i rommet. Kombinert med en ventil eller vifte oppunder taket, helst på andre siden av rommet, vil dette sørge for god utskiftning av den varme, fuktige luften.

Avløp

En annen ting du må tenke nøye over er avløpet. Gamle kjellere er som regel ikke bygget med tanke på at det skal være boareal, og ofte har ikke utbygger tatt avløp og drenering med i betraktningen da kjelleren ble oppført. Det er alltid et omfattende arbeid å installere nye rør og avløp, og ettersom gulvene og veggene som regel er i betong blir dette ekstra utfordrende i kjeller. Her blir du nødt til å bore i betongen, noe som kan gjøre det til en kostbar og bråkete affære. Avløpsrøret kan også ligge over kjellernivået, og du må installere en pumpe for å få pumpet avfallsvannet opp til selve avløpet. Det finnes imidlertid løsninger som er mer eller mindre lydløse, og det er absolutt mulig å fikse dette med en dusjpumpe eller toalettkvern.

Men med litt flaks har kjelleren din allerede dreneringen på plass. Kanskje er det til og med opplegg for vann og avløp. Men selv da vil det nok også bli behov for litt boring og graving, det skal mye til for at alt passer perfekt med der du planlegger å ha badet. Men du er i det minste godt på vei. Prøv i hvert fall å holde behovet for nye rør og avløp til et minimum. Plasser badet direkte under et våtrom i etasjen over, så blir det både billigere og enklere å koble opp det nye badet.

Gjøre selv eller bruke profesjonelle?

Som sagt er det et omfattende prosjekt å bygge et nytt bad, og det er viktig at du vet hva du driver med. Kanskje har du pusset opp selv før, og føler at du har tilstrekkelig med erfaring for å gjøre dette selv. Tenk nøye gjennom dette. Selv om det kan være penger på å spare på å gjøre arbeidet selv, er det også mye som kan gå galt om du slurver. Og det kan også bli vanskelig å få igjen noe på forsikringen om uhellet skulle være ute og arbeidet er utført av ufaglærte.

Ta uansett en prat med en rørlegger og en elektriker før du setter i gang. Da kan dere sammen gå gjennom planene dine om det nye badet, og hva du har tenkt til å gjøre selv. Kanskje finner du ut at det er ting du ikke har tenkt på, eller at løsningene du så for deg ikke vil fungere i praksis.

Selv om det riktignok ikke finnes noen lov om at du ikke kan legge for eksempel membranen selv, bør du være forsiktig med dette. Våtromsnormen sier også at du skal overlate dette til fagfolk. Det samme gjelder for skjulte rørarbeider, skjøting av rør, arbeid knyttet til sluk og selvsagt alle elektriske arbeider. Husk også å skaffe deg FDV-dokumentasjon når arbeidet er ferdig, for å være sikker på at du ikke taper penger når du en dag skal selge boligen.

Mye av overflatearbeidet kan du riktignok gjøre selv. Legge fliser, sette opp dusjkabinett, henge opp speil og montere baderomsmøbler er mulig så lenge du har tunga rett i munnen. Dette er kanskje også det morsomste arbeidet, ettersom det er dette som gir synlige resultater. Pass bare på at du ikke ødelegger noe av arbeidet rørleggeren har gjort, som for eksempel at du lager hull i membranen. Det er uansett viktig at du ikke blir overivrig her.

Hva vil det koste? Hva er ditt budsjett, er den realistisk?

Som nevnt er det kostbart å starte et prosjekt i kjelleren, men det finnes noen muligheter for å kunne påvirke prisen. Det er særlig valg av størrelse og materialer som vil ha en stor innvirkning. Her finnes det en rekke valgmuligheter innenfor de fleste prisklasser. Innredning av bad kan koste alt fra noen få tusen, til flere hundre tusen. Det er selvsagt dyrere å bygge et stort bad enn et lite bad. Allikevel vil pris per kvadratmeter gjerne bli høyere for et lite bad. Dette skyldes kostnader som ikke avhenger av prosjektets størrelse som forklart tidligere. Uansett hva man velger, bør man alltid ta høyde for uforutsette utgifter når man setter opp budsjettet. På den måten er man sikker på at man er i stand til å finansiere prosjektet man går i gang med.

Basert på vår erfaring vil snittprisen på et nytt bad i kjeller ligge på ca. 300.000 kr inkl mva (alle kostnader knyttet til prosjektet inkludert). Dette er selvfølgelig et grovt overslag, og prisene varierer mye (fra under 200.000 til over 500.000 for store og veldig luksuriøse bad). Du kan velge å gjøre noe av arbeidet selv, velge billigere baderomsmøbler, gå for mindre løsninger og lignende. Men husk at du også får det du betaler for. Dyktige håndverkere koster kanskje litt ekstra, men det er også verdt å betale for skikkelig kvalitet.

Tenk på finansiering

Bygging av bad i kjelleren kan medføre at mange har behov for ekstern finansiering for å dekke utgiftene. Blant annet kan man velge å ta opp et flexilån, øke det eksisterende boliglånet, eller ta opp et forbrukslån for å finansiere bad i kjelleren. Av disse er forbrukslån det alternativet med høyest rente. Samtidig er det også den mest fleksible formen for finansiering, og gir en tilgang til lånebeløpet hurtigst. Det kan derfor være et alternativ dersom man har muligheten til å betale ned lånet i løpet av kort tid.

Få utført sluttbefaring

Før man anser prosjektet som fullført, må man gjennomføre en sluttbefaring. Denne utføres av en takstmann i Baderom Pluss AS. Takstmannens oppgave er å undersøke at alt arbeid er forskriftsmessig utført, og at det ikke foreligger noen feil eller mangler. Slik kan man få utbedret eventuelle feil, og unngå at disse forårsaker alvorlige skader. Dersom det skulle oppstå lekkasjeskader i ettertid vil disse være svært dyre å rette opp. Dette kan man også forebygge ved å velge kvalitetssikrede håndverkere som har alle nødvendige godkjenninger.

Sørg for å motta all nødvendig dokumentasjon

Når badet i kjelleren står ferdig må man sørge for å få tilsendt alle dokumenter som angår prosjektet. Dette innebærer skriftlig informasjon om alle materialer som har blitt brukt og alt arbeid som har blitt utført. Man skal også få alle relevante kvitteringer og garantibevis. All denne dokumentasjonen skal inngå i en såkalt forvaltning, drifts- og vedlikeholdsinstruks (FDV-instruks) for våtrom, som entreprenøren plikter å levere.

Det er flere grunner til at man skal ha denne dokumentasjonen tilgjengelig. Når en takstmann skal vurdere verdien av boligen, vil det å ha mye å si at man kan fremlegge detaljert beskrivelse av alt som befinner seg under og bak flisene på badet. Også når det gjelder forsikring krav, vil fremvisning av gyldig dokumentasjon være viktig. Det forenkler også fremtidig vedlikehold av badet forenkles når man kan informere nye håndverkere om arbeidet som har blitt utført tidligere. Husk i tillegg å få samsvarserklæring fra elektriker.

Er du klar?

Da håper vi du har litt bedre oversikt over hva det innebærer å bygge det nye badet i kjelleren. Så lenge du planlegger godt nok, har dyktige håndverkere og følger regler og forskrifter, burde dette gå helt fint.