oppussing av bad

Pusse opp baderommet er et omfattende prosjekt som de fleste av oss kun gjør 1-2 ganger i løpet av livet. Nye baderom har en holdbarhet i minst 20-25 år og det er en stor investering økonomisk. Dette er mange muligheter og det er ikke alltid enkelt å vite hvordan en skal komme i gang. Vi har laget en “oppskrift” på hvordan man bygger et bad, slik fagpersoner gjør.

Vår oppgave som våtroms godkjent mesterbedrift er å lage en god “oppskrift” på prosjekteringen. TURNKEY er et prosjektstyrings program i en online portal, den vil fungere som et verktøy for prosjektering og samhandling mellom aktører og kunder. Konseptet for handlingsstruktur for Baderom Pluss as er inndelt i kategorier ut fra ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Baderom Pluss har hoved ansvaret for prosjektet som skal settes i gang og vi er i ansvar for å sette opp teamet som er prosjekterende og utførende og som skal samhandle med hverandre og kunde. Dokumentasjon med sjekklister, bilder og andre dokumenter vil bli autogenerert mens prosjektet pågår og vil være tilgjengelig når prosjektet er ferdigstilt.

Start med å planlegge baderomsoppussingen

Vår interiørarkitekt vil bistå kunder med å utarbeidet skisse av baderommet i 2D/3D, gi veiledning for valg av design, interiør/møbler, tekstur og farge valg, samt plassering av baderoms innredning. I tillegg vil de hjelpe kunder ut mot butikker for bestilling av de valgte produktene. Derfor vil deres hoved arbeid være å detaljere planen for prosjektene før oppstart av arbeidet.

Planleggingsfasen tar ofte en del tid. Det går gjerne flere uker fra du bestemmer deg for å pusse opp eller bygge nytt bad til prosjektet faktisk er i gang. Som byggherre skal du ta mange valg, og det er i planleggingsfasen du legger det viktigste grunnlaget for et vellykket prosjekt. Først er det lurt å velge hva en skal ha på badet, ønsker du et komplett bad med både dusj og toalett, eller holder det med toalett og en håndvask? Planlegger du et fullt utstyrt bad trenger du selvsagt mer plass enn om du bare skal ha et ekstra toalett. Til et bad med dusj bør du i det minste regne med 3,5 kvadratmeter, mens med en liten do klarer du deg med 1,5 kvadratmeter. Hva man velger vil få betydning for hvor komplisert prosjektet blir. Enkle løsninger kan også føre til store investeringer. Vår interiørarkitekt tegner og lager planløsningsforslag for deg i planleggingsfasen.

Tenk på badets bruksområde og planløsning

Det første du bør gjøre deg opp en mening om er hvordan badet skal brukes. Se for deg hvordan det vil bli de neste ti til femten årene. Er prosjektet en langtidsplan, eller pusses det opp i forbindelse med salg av bolig? Er det ment for familie med flere medlemmer, eller er du alene, eller kanskje 2? Når du har avklart hva bruksområdet på badet er, kan du begynne å se på planløsningen. Med planløsning menes både mulig utvidelse eller reduksjon av størrelsen på rommet, samt oppsett for rør, avløp, elektrisk anlegg og annet inventar.

Få hjelp til å lage plantegning

Vi gir bistand til å tegne opp en god plantegning med vår interiørdesigner. Vi har også laget en artikkel for videre lesing om mulighetene til på leke med tegneprogrammer, les her.

En god plantegning og godt forarbeid vil også gjøre det enklere for entreprenører å gi deg et konkret pristilbud.
Gjennom planleggingsarbeidet må du vurdere om du skal bytte ut alt, eller beholde deler fra et eksisterende bad. Dersom du har et eldre bad er det ofte fornuftig å bytte ut rør og sluk i forbindelse med renoveringen. Les mer om type oppussing her.
Et renovert og nytt bad hever både verdien og standarden på hele boligen din.

Oppussing av bad fra start til slutt

Bad som ønskes å total renoveres, rives ned til stenderverk for så å gjenoppbygges. Bad skal bestå av innebygget sisterne, dusjhjørne, badekar og dobbel servant med speilskap. Det skal legges nye varmekabler, spotter i tak, stikkontakter og kobling av strøm til speilskap.

Riving og bortkjøring av avfall

De aller fleste som pusser opp badet skal først fjerne et allerede eksisterende bad.
Før vi begynner med riving , vil rørlegger plugge vann lokalt inne på badet. Denne prosessen vil ta ca. 2-3 timer. Det kan forekomme situasjoner hvor vannet blir stengt i 1-5 timer. Elektriker frakobler strøm ved behov.

Alle skap/hyller må fjernes for private eiendeler før riving starter.

Vi demonterer baderoms innredninger og diverse inventar. Ved avtale om å beholde inventar må dette komme frem i skriftlig kontrakt og plass for oppbevaring bør avtales på forhånd.

Ved riving av badet blir vannrørene til badet stenges, og eventuelt vannrør blir plugget. Hvis nødvendig vil en elektriker koble fra strømmen på badet. Det eksisterende badet rives ned til stenderverk. Isolasjon fjernes. Diverse materialer blir fjernet fra vegg, gulv og tak. Dette kan f.eks være fliser, våtromsplater, gipsplater, osb plater, panel, linoleum etc.

Tidsperioden badet ble bygget i avgjør ofte hvor komplekst rivingsarbeidet er. Tidsbruken for å rive et bad avhenger av erfaring, gode verktøy og uforutsette ting som oppstår underveis.

Når badet er revet må alt fjernes og kjøres bort. Det mest hensiktsmessig er å leie en container som så blir håndtert av et renovasjonsfirma. Vi fjerner avfall som er generert fra renoveringen i henhold til tilbudet. Dersom det oppstår bestilling av merarbeid, kan denne posten endres i takt med økt behov for avfallshåndtering. Vi bruker iSekk eller leier en Container, alt utifra behov i prosjekteringsfasen. Fjerning av farlig avfall er ikke inkludert i denne posten. Det er egen forskrift for håndtering av slikt avfall.

Tildekking og Rydding

Vi dokumenterer med bilder av områder som vil berøres av renoveringen. Vi avklarer tidligere slitasjeskader og lignende før tildekking. Vi dekker 1. laget på gulvet med dekkfilt som teipes i skjøter med Tesa maskeringstape, som vil betydelig redusere skade i underliggende gulv. 2. laget vil bli dekket med tildekningspapp egnet for gulv med Tesa maskeringstejp.

Tildekningspappen kan skiftes ut underveis i renoveringen etter behov. Vi bruker støvbeskytter for tildekking av dører av Polyetenplast. Denne beskytter mot støv og lukt ved sliping, pussing, maling og annen innendørs oppussing. Monteres med vanlig maskeringstape og er inklusiv kraftig glidelås. Disse tiltakene er for at vi skal klare å redusere skader, støvspredning, og begrense det til områder som renoveres. Noe støv må man allikevel påregne ved gjennomgang mellom rom. Det kan bli nødvendig fra kundens side med noe mer vedlikehold (støvsuging, vasking) utenfor tildekningsrom. Vårt ansvarsområde er i tildekkings rommet.

Tømrerarbeid

Det første arbeidet som gjøres etter riving og fjerning av avfall, er å bygge opp en ny konstruksjon. Vi starter med å rette tak/himling, for klargjøring for elektriker og muligens rørlegger (eks: spotter etc.) Vi bruker lekter som varierer i str. fra 23 x 48 mm til 48 x 48 mm. Det legges isolasjon før det lukkes med gipsplater. Dampsperre brukes ved eventuelt kaldloft.
Ved valg av sparkel og maling for vegger på bad så er det planlagt at vegger i dusjsone vil flislegges. Vi bruker Tesa glassfibertape og jotun våtromssparkel mellom sprekker, hull i gipsplater pusses med sandpapir for pene overflater. Påfører 2-3 strøk med våtromsmaling av type våtrom lady aqua hvit fuktbestandig maling til bad og våtrom, som gir vakre, silkematte vegger/tak.

For underlag for flis starter vi med å rette vegger, for klargjøring for elektriker og rørlegger. Vi bruker lekter som varierer i str. fra 23 x 48 mm til 48 x 48 mm. Det legges isolasjon før det lukkes med osb plater 12 mm. Osb plater beskytter rør og elektriske kabler, dette for å beskytte det skjulte rør og elektriske anlegget. Totale veggtykkelsen etter flislegging vil være ca. 4 cm. Det må beregnes skruer i lengder som ikke går gjennom osb platene.

Dersom det er dører som skal monteres har vi 3 typer design: slett/2 speil/3 speil dør. i farge bomull NCS S 0502-Y. Dør standard pakken består av lett formpresset dør med honeycomb fylling i midten. Vi fjerner eldre dører med karmer og setter inn ny innvendige dører, og etablerer ny terskel høyde i henhold til våtromsnormen. I tillegg er det også pålagt å ha membran opptil 15 cm opp på sidene før man setter inn dørkarm og terskel. Denne posten inkluderer: dørkarm, dørblad, foring, lister på 2 sider, dør vrider, dør lås og dørhåndtak.

Elektrikerarbeid

Når tømreren er ferdig med klargjøringen av badet vil elektrikerens arbeid begynne. Elektrikeren trekker da alle kabler for taklys, vegglys, detalj belysning, varmekabler og stikkontakter. Fagområdene vil som regel ha et tett samarbeid, og elektrikerarbeidet vil ofte avhenge av at grunnarbeidet fra andre fagområder også er gjort.

For eksempel vil feilkonstruksjon på gulv ved legging av varmekabler kunne føre til store ekstrakostnader.

Rørleggerarbeid:

Både rørlegger, elektriker og tømrer samarbeid sammen og kommer inn i prosjektet etterhvert som hvert fagfelt behøves. Rørleggere etablerer koblinger rør før vegger lukkes aller først.

Innebygget cisterne etableres innenfor membran sonen, etter membran er klar. Det lages et lite drensrør slik at evt. lekkasje kan føres ut av et lite drensrør på vegg nær gulvet slik at det kan oppdages lekkasje. Toalett avløpet blir koblet til hoved avløpet til boligen. Rørlegger etablerer opplegg til servant som inkluderer trekking av rør i rør fra varm og kald fordeler i fordelerskapet enten gjennom gulv, vegg eller tak og festes med klammer bøyler og festevinkler. Ved trekking gjennom treverk er det viktig å fiksere røret, for mulig fremtidig utskifting. Disse rørene kan ikke trekkes mot kalde rom eller yttervegger. Plasseres ca. 75 cm i høyde. Dimensjon på rørene er 16 pex rør i rørsystem. Opplegg til dusj inkluderer trekking av rør i rør fra varm og kald fordeler i fordelerskapet enten gjennom gulv, vegg eller tak og festes med klammer bøyler og festevinkler. Ved trekking gjennom treverk er det viktig å fiksere røret, for mulig fremtidig utskifting. Disse rørene kan ikke trekkes mot kalde rom eller yttervegger.

Plassering skjer i henhold til tegninger, og sentrert i dusjsone. Høyde fra gulv er anbefalt ca. 75 cm. Dimensjon på rørene er 16 pex rør i rørsystem. Opplegg til vaskemaskin inkluderer trekking av rør i rør fra kald fordeler i fordelerskapet enten gjennom gulv, vegg eller tak og festes med klammer bøyler og festevinkler. Ved trekking gjennom treverk er det viktig å fiksere røret, for mulig fremtidig utskifting. Disse rørene kan ikke trekkes mot kalde rom eller yttervegger. Plasseres i henhold til tegning. Dimensjon på rørene er 16 pex rør i rørsystem.

Sluk av Joti standard. Denne blir plassert i senter av dusj sone. Ved tilfeller kan være bærebjelker som forhindrer sentrert plassering av sluket.

Bad som renoveres er ofte forsynt med et gammelt vannforsyning system av kobber rør. Når vi renoverer et bad etablerer nytt rør i rør system av typen Sanipex. Sammen med kunden vil vi i prosjekteringen bli enige om den beste plasseringen for et fordelerskap og ta hensyn til både estetiske løsninger og veggtykkelse da fordeler skap er 11 cm dyp. Det er ikke mulig å plassere dette mot kalde rom eller mot yttervegger. Kravet for plassering på yttervegger er påføring av tilstrekkelig isolasjon, som kan forårsake reduksjon av areal på bad. Dette vil fremkomme i post tømrerarbeid. Fordelerskap benyttes til distribusjon av kaldt og varmt tappevann, som til kjøkken, bad, vaskerom etc. Rørene monteres inni fordelerskapet for skjult montasje, Fordelerskap inneholder drenering fra evnt. lekkasje i det lukkede systemet. Gamle rør på badet vil loddes for vanntett løsning og rør vil bli ført til fordelerskapet for kobling. Systemet vil testes før lukking av vegger. Vi kan ikke lage koblinger bak vegger fordi det ikke er forskriftsmessig. Dersom kunde ønsker total bytting av gamle rør fra hoved inntak vil dette vurderes som et tilleggsarbeid, og det skal sies at det ikke alltid er mulig å bytte hele tilførselen.

Gulv- og veggmembran

Det anbefales alltid å legges membran på et ferdig støpt baderomsgulv. Membranen må legges på et tilstrekkelig uttørket støpt gulv, og dette kan ta fra 1–7 dager og varierer fra bolig til bolig.

Banemembrane / Toppmembran <5m2 (Gulv)
Vi tilbyr å sette membran på 2 måter, banemembran eller toppmembran. Banemembran er en heldekkende PVC-duk som blir lagt minimum 15cm opp på vegg. Den blir skrudd fast til sluk ved hjelp av en klemring. Alle hjørner og gjennomføringer sveises med varmluft slik at den blir 100% tett. Rundt avløp legges det en mansjett ring som sveises og tetter hovedavløpet. Membranen legges som bunnmembran før varmekabel.

Toppmembran er en duk som legges over betongen.
Først appliseres primer, før en bruker en 2 komponents lim/membran slik at duken kan klebres til underflaten og 15cm opp på vegg. Ved alle hjørner, avløp og gjennomføringer legges det spesial tilpasset membran duk.

Vanntette vegger er like viktig som vanntett gulv, siden hele rommet vil utsettes for store mengder fukt daglig. Derfor er det anbefalt å bruke Litex våtromsplater på alle vegger.
Litex Membranplate er en damptett membranplate for bad og våtrom som i hovedsak skal flislegges. Platen fungerer som vann- og dampsperre og skal IKKE smøres med membran. Både innvendig og utvendig skjøter, gjennomføringer og elektriske veggbokser tettes med Litex selvklebende skjøtebånd. Alle rør uttak må forskriftsmessig tettes med rørmansjett smøremembran. Helt til sist må vi legge membran fra gulv og opp langs vegger 15 cm, med banemembran/toppmembran. Det er viktig at det er en fagspesialist som legger membranen, da dårlig festing av membranen raskt kan føre til lekkasjer og store merkostnader.

Vi har takstmann for kvalitetskontroll med oppmøte x 2. I oppstart av prosjekter blir det tilsendt tegning/prosjektering, samt våre rutiner gjennom TURNKEY AS. Takstmann kan se i dette styringssystemet informasjon om produkter og beskrivelse av arbeid med tegninger og den nødvendige informasjonen. I 1. oppmøte sjekker han prosjekteringen, og sjekker membran og mansjetter/sluk og fall mot prosjektering og TEK. På kontroll nr 2 sjekkes overflater, fall og at lekkasje vann er synlig og renner mot sluk. Deretter når takstmann har kvalitetssikret i 2. oppmøte kan flisleggings arbeidet starte.

Flislegging og maling til baderommet

Flislegging gjøres av en murer eller flislegger. Det er viktig at arbeidet gjøres nøyaktig slik at fugene får rette linjer, og du unngår kappede fliser så mye som mulig. Vi lukker gulvet med 0.2 mm xps foam ved behov. Over sement platen legger vi netting for festing av varmekabler. Gulvet støpes med 1,0 cm pr m fall uten dusj sone. Dusj sonen støpes med ca. 0,5 cm pr. m fall. Dørterskel lages minimum 2.5 cm høyere enn sluk. Type betong vi bruker er hurtigtørkende som tørker innen 1-2 dager før det kan dekkes over med flis eller membran.

Vårt tilbudet inkluderer legging av fliser på størrelse fra 20 x20 cm til 60 x 60 cm, horisontalt og vertikalt med flis tykkelse mellom 0.8 cm til 1.4 cm på gulv. Legging av mosaikkfliser i dusjsonen er inkludert. Ved evt. legging av fliser i diagonalt mønster eller tykkelse på fliser som avviker i vårt tilbud vil det tilkomme et pristillegg for legging av fliser. Kunden stiller med fliser. Før fuging skal badet være renset for støv og smuss.

Inventar på badet

Avslutningsvis vil alt av inventar og fastmonteringer gjøres. Tilkoblinger til vannforsyninger gjøres av rørlegger. Dersom alt er kjøpt inn og står klart er dette en jobb som tar forholdsvis kort tid. Montering av servant batterier, vannlås, kobling av avløp. Speilskapet monteres med hjelp av elektriker.

Rørlegger tilkobler til kaldtvanns slange. Kaldtvanns Slangen kobles til kaldtvannskran, som vanligvis er merket med blått. Denne tilkoblingen forsyner vaskemaskinen med vann.

Det etableres en ventil som kan stoppe vanntilførselen ved å dreie ventilen.

Det finnes 2 måter å koble til avløpsvannet, avhengig av hvilket røropplegg en har. Kobling kan skje til et normalt standrør, som bør være minst 30 cm høyt for å sikre at avløpsvannet ikke vil gå tilbake til vaskemaskinen, men lavere enn høyden til selve vaskemaskinen.

Det finnes en av to holdere for avløpsslangen, alt etter hvilken vaskemaskin du installere. Holderen brukes til å feste avløpsslangen på plass. Avløpsslangen kan også festes til et punkt under utslagsvasken. Under utslagsvasken vil det være avløps tilkoblingene for vaskemaskinen. Disse kalles vannlåser og kommer i en rekke ulike varianter.
Vaskemaskiner kobles til en standard stikkontakt.

Sluttvask

Når alt er klart gjenstår kun utvask på våtrommet for å begrense forurensningsmengden til inneluft og sikre god inne luftkvalitet. Vi tilbyr derfor utvask iht Byggteknisk forskrift (TEK-17) § 13-16 i våtrommet og de berørte områder (gang, inn til baderommet)
En slik utvask innebærer derfor fjerning av all beskyttelse på gulv: papp på gulv, teiprester. Rengjøring av gulv. Rengjøring av tak, vegger, dører, innvendige glassflater og øvrige horisontale flater. Rengjøring av vinduskarm, vegger. Fjerne flekker og merker. Støv tørk av speil og interiør i våtrommet. Finvask av oppdraget for å fjerne byggestøv fra flater og innredning. Vi bruker bare utstyr og rengjøringsmidler som er miljøvennlige og tilpasset de ulike underlagene som skal rengjøres.

Få utført sluttbefaring

Før man anser prosjektet som fullført, må man gjennomføre en sluttbefaring. Denne utføres av en takstmann i Baderom Pluss AS. Takstmannens oppgave er å undersøke at alt arbeid er forskriftsmessig utført, og at det ikke foreligger noen feil eller mangler. Slik kan man få utbedret eventuelle feil, og unngå at disse forårsaker alvorlige skader. Dersom det skulle oppstå lekkasjeskader i ettertid vil disse være svært dyre å rette opp. Dette kan man også forebygge ved å velge kvalitetssikrede håndverkere som har alle nødvendige godkjenninger.

Sørg for å motta all nødvendig dokumentasjon

Når badet i kjelleren står ferdig må man sørge for å få tilsendt alle dokumenter som angår prosjektet. Dette innebærer skriftlig informasjon om alle materialer som har blitt brukt og alt arbeid som har blitt utført. Man skal også få alle relevante kvitteringer og garantibevis. All denne dokumentasjonen skal inngå i en såkalt forvaltning, drifts- og vedlikeholdsinstruks (FDV-instruks) for våtrom, som entreprenøren plikter å levere.

Det er flere grunner til at man skal ha denne dokumentasjonen tilgjengelig. Når en takstmann skal vurdere verdien av boligen, vil det å ha mye å si at man kan fremlegge detaljert beskrivelse av alt som befinner seg under og bak flisene på badet. Også når det gjelder forsikring krav, vil fremvisning av gyldig dokumentasjon være viktig. Det forenkler også fremtidig vedlikehold av badet forenkles når man kan informere nye håndverkere om arbeidet som har blitt utført tidligere. Husk i tillegg å få samsvarserklæring fra elektriker.

Cart

Back to Top